1001 CÁCH MARKETERS TIÊU LƯƠNG

Marketers xưa nay quen tiêu ngân sách khách hàng, vậy còn “budget” của bản thân thì họ tiêu thế nào?
Hãy cùng tìm hiểu xem liệu các “con dân” marketing có tối ưu loại ngân sách này được không nhé!
Cre: Magneto IMC