18 Chỉ Số Social Media Quan Trọng Mà Bạn Cần Theo Dõi

Ngày nay, marketing trên social media ngày càng được ưa chuộng. Vì thế, các chỉ số truyền thông xã hội là cực kỳ cần thiết để đo lường mức độ thành công của các chiến dịch.
Trước khi đi sâu vào các chỉ số này, bài viết sẽ phân loại các metric vào trong 4 giai đoạn chính trong hành trình của khách hàng, các giai đoạn bao gồm:
  • Nhận thức (awareness): thể hiện sự nhận biết của đối tượng hiện tại và tiềm năng.
  • Mức độ tương tác (engagement): cách khán giả đang tương tác với nội dung.
  • Chuyển đổi (conversion): chứng minh hiệu quả của social engagement.
  • Người tiêu dùng (consumer): phản ánh cách khách hàng tích cực nghĩ và cảm nhận về thương hiệu.
Dưới đây là 18 chỉ số giúp bạn đo lường hiệu quả hoạt động marketing trên social media của bạn.
Nguồn Cđ Martech – SEO – Digital Marketing