4 Chứng chỉ marketing miễn phí để “Newbie” Marketer học ngay bây giờ!

Trong thời gian giãn cách, các bạn “newbie” marketer có thể tranh thủ tham gia những khóa học miễn phí từ Google và LinkedIn dưới đây để vừa bổ sung kiến thức, vừa “cá kiếm” một vài chứng chỉ để làm đẹp CV 

Digital Garage
Digital Garage
Marketing LABs
Marketing LABs
Google Skillshop
Google Skillshop
Linkedin Learning
Linkedin Learning