Big Idea – Ý tưởng lớn trong chiến dịch Marketing

Là cầu nối sản phẩm/thương hiệu với khách hàng, Big Idea được sử dụng như linh hồn của chiến dịch truyền thông & quảng cáo
Hãy cùng khám phá cách sáng tạo Big Idea hiệu quả trong 1 chiến lược Digital Marketing bằng cách trả lời các câu hỏi:
  • Ý tưởng truyền thông bắt nguồn từ đâu?
  • Làm sao để tạo ra ý tưởng phù hợp?
  • Big Idea ứng dụng trong thực tế thế nào?
Hãy bắt đầu với những khái niệm về USP, chân dung khách hàng, điểm chạm, hành trình khách hàng. Từ đó, đào sâu và tìm ra pain point, gain point, Insight để sáng tạo Big Idea phù hợp.
Nguồn: Đắc Thanh