Chiến dịch Marketing Xịn Nhất: Get A Mac

Apple và Microsoft có rất nhiều chiến dịch thành công, nhưng 2 chiến dịch này là “hot” nhất từ xưa tới giờ!

Xem chi tiết từng ảnh nhé!

Nguồn: Kind Content