“Chốt sổ” năm 2021, dân agency muốn kết thúc những câu chuyện “dở khóc dở cười” nào?

ĐÓNG lại chuỗi ngày sát phạt lật brief hết hồn, MỞ ra những lời khen từ client cũng hết hồn không kém!
ĐÓNG lại những lần “sửa chút thôi”, MỞ ra proposal “chốt phát một”
ĐÓNG lại những lần “bí idea”, MỞ ra những ý tưởng “triệu like” cho 2022
ĐÓNG lại những ngày “work-from-home” như “work-all-day”, MỞ ra những chầu trà sữa tưng bừng cùng anh chị em chốn văn phòng
ĐÓNG lại năm 2021 đầy khó khăn, mở 2022 đầy niềm vui phơi phới.
Nguồn: Cuộc Sống Agency