Content Seo: Outline Mẫu Cho 5 Loại Bài Đăng Blog

Nội dung chất lượng là một trong những cách tốt nhất giúp tăng lưu lượng truy cập vào trang web. Và để giữ chân khách truy cập, tăng time on site cũng như khuyến khích chuyển đổi, các bài đăng blog cần đầy đủ thông tin hữu ích, nội dung tiêu đề đúng logic, phù hợp với mục đích tìm hiểu và thu thập thông tin của người dùng.
Dưới đây là outline mẫu cho 5 loại bài đăng blog phổ biến cho content SEO, bao gồm bài đăng hướng dẫn, thủ thuật, các bước thực hiện, tổng hợp, ví dụ/mẫu.
Nguồn: Ori Marketing Agency