Little Thing Big Marketing

Bộ Y tế Pháp (The French Ministry of Health) đã thực hiện một chiến dịch với mục đích nhấn mạnh sự gia tăng bệnh béo phì ở trẻ em.
Được chỉ đạo bởi David Lesage, chiến dịch quảng cáo của Bộ Y tế Pháp có nội dung “L’obesite commence des le plus jeune age”, có nghĩa là “béo phì bắt đầu từ khi còn nhỏ”.
Điều này được minh họa bằng hình ảnh đơn giản một cây kem ốc quế được phủ bởi một cái bụng béo thay vì kem. Điều này khiến print ads trở nên đặc biệt là màu sắc tươi sáng và vui vẻ nhưng vẫn truyền tải được thông điệp phù hợp đến trẻ em và bố mẹ của chúng.
Little Thing Big Marketing
Tham khảo: MARCOM NEWS