Lựa Chọn Phương Tiện Truyền Thông Lý Tưởng Để Quảng Cáo Nội Dung

Kênh phân phối nội dung là các nền tảng và phương tiện truyền thông nơi bạn chia sẻ nội dung của mình. Các kênh cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào tài nguyên và thông tin cụ thể về đối tượng của bạn.
Nguồn: Ori Marketing Agency