Marketing Mix Là Gì? Kiến Thức Cập Nhật Mới Nhất

Marketing Mix là gì?

Marketing mix hay còn gọi là Marketing hỗn hợp chỉ tập hợp các công cụ tiếp thị được doanh nghiệp sử dụng để đạt được mục tiêu tiếp thị trên thị trường. Marketing mix vốn được phân loại theo mô hình 4P gồm có: Product (sản phẩm), Price (giá cả), Place (phân phối), Promotion (xúc tiến) được sử dụng trong hoạt động Marketing hàng hóa. Theo thời gian, mô hình này được phát triển thành marketing 7Ps theo sự phức tạp và cải tiến của marketing hiện đại. Các chuyên gia marketing đã đưa ra 3P bổ sung khác là Process (quy trình), People (con người), và Physical Evidence (bằng chứng vật lý) tăng cường sức mạnh cho hoạt động Marketing khi sản phẩm không còn dừng lại ở hàng hóa hữu hình mà còn là những dịch vụ vô hình.

Marketing mix vốn được phân loại theo mô hình 4P gồm có: Product (sản phẩm), Price (giá cả), Place (phân phối), Promotion (xúc tiến) được sử dụng trong hoạt động Marketing hàng hóa
Marketing mix vốn được phân loại theo mô hình 4P gồm có: Product (sản phẩm), Price (giá cả), Place (phân phối), Promotion (xúc tiến) được sử dụng trong hoạt động Marketing hàng hóa

Vai Trò Của Marketing Mix

Marketing Mix thực sự đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là cầu nối giữa người mua và người bán. giúp cho người bán hiểu được những nhu cầu đích thực của người mua nhằm thỏa mãn một cách tối ưu nhất. Dựa vào đó để hoạch định các chương trình tiếp thị phù hợp. Cung cấp các dữ liệu giá trị để phân bố tài nguyên. Mọi sự thành công của marketing đều phải được đảm bảo bởi sự phân bổ nguồn lực gồm con người và tài chính. Nguồn lực này phụ thuộc vào mô hình tiếp thị hỗn hợp. Giúp đối đa hoá lợi nhuận. Và tối ưu hài lòng của khách hàng.

Đây là cầu nối giữa người mua và người bán. giúp cho người bán hiểu được những nhu cầu đích thực của người mua nhằm thỏa mãn một cách tối ưu nhất
Đây là cầu nối giữa người mua và người bán. giúp cho người bán hiểu được những nhu cầu đích thực của người mua nhằm thỏa mãn một cách tối ưu nhất

Phân bố trách nhiệm

Marketing mix đem lại sự chuyên môn hoá. Do đó giúp phân bố trách nhiệm đến từng thành viên. Từ có công việc được chia nhỏ đảm bảo tính S.M.A.R.T.

Phân tích cơ cấu lợi nhuận – chi phí

Tạo cơ hội xúc tiến thương mại

Xúc tiến thương mại không phải chỉ là những chính sách biện pháp hỗ trợ cho các chính sách sản phẩm, giá và phân phối. Mà còn làm tăng cường kết quả thực hiện các chính sách đó. Điều đó có nghĩa là xúc tiến thương mại còn tạo ra ưu thế và sự khách biệt trong cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các chiến lược Marketing Mix

Tiếp thị hỗn hợp – Marketing Mix là tập hợp các công cụ tiếp thị được doanh nghiệp sử dụng để đạt được trọng tâm tiếp thị trong thị trường mục tiêu. Có 3 chiến lược Marketing Mix được sử dụng phổ biến nhất. Mời quý bạn đọc cùng tham khảo ngay dưới đây.

Marketing Mix 4P

4P là chiến lược Marketing Mix truyền thống. Mô hình này được xây dựng từ những năm 1960, bởi nhà kinh tế học E. Jerome McCarthy.

Từ thời điểm đó, mô hình Marketing 4P trở nên nổi tiếng và được sử dụng, cũng như được giảng dạy trong các doanh nghiệp, trường đại học cao đẳng trên khắp thế giới.

Mô hình Marketing mix 4P cũng chính là nền móng cho khái niệm Marketing Mix nói chung.

Marketing Mix 4P là tập hợp các phạm vi tiếp thị bao gồm :

  • Sản phẩm (Product )
  • Giá cả (Price)
  • Địa điểm (Place)
  • Khuyến mãi/ Xúc tiến thương mại (Promotion)
4P là chiến lược Marketing Mix truyền thống. Mô hình này được xây dựng từ những năm 1960, bởi nhà kinh tế học E. Jerome McCarthy.
4P là chiến lược Marketing Mix truyền thống. Mô hình này được xây dựng từ những năm 1960, bởi nhà kinh tế học E. Jerome McCarthy.

Với những Marketer thì Marketing Mix là chiến lược rất cơ bản để định hình kế hoạch tiếp thị. Nếu chúng ta quan sát cũng có thể nhận ra cách làm kinh doanh của mọi cá nhân hay tổ chức thương mại đều đã áp dụng. Tất nhiên mức độ hỗn hợp và các chiến thuật trong đó có thể chưa chính xác hoặc còn yếu ớt.