NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI NÀO HIỆU QUẢ NHẤT CHO CÁC VIDEO MARKETING CỦA BẠN?

Hầu hết các nền tảng mạng xã hội ngày nay không chỉ để giao lưu giải trí mà còn là kênh marketing cực kỳ hữu ích cho các chiến dịch của bạn, đặc biệt là video marketing.
Những lưu ý trước khi bạn sản xuất bất kỳ video marketing:
  • Xem xét tác động của video tới thương hiệu của bạn
  • Chọn đúng kênh
  • Đừng bỏ qua video trực tiếp
  • Tính nhất quán giữa video và thương hiệu của bạn
  • Cân nhắc SEO Video
  • Sử dụng CTA
  • Hãy tương tác với người xem
Dưới đây là các nền tảng mạng xã hội mà bạn có thể cân nhắc cho các video marketing của mình để giúp xây dựng mối quan hệ với khách hàng tốt hơn.
Nguồn: Quỳnh Diễm Trần