NẾU SPOTIFY WRAPPED CÓ PHIÊN BẢN DÀNH CHO DÂN NGÀNH

Cùng là tổng kết cuối năm, nhưng phiên bản này có hơi…sai sai một chút. Cơ mà sai cũng không sao, vì 2021 cũng chỉ là năm nháp, sang năm chúng mình xé nháp làm lại được phải không?
Các Marketer, dù là “chiếu mới” hay các anh chị senior, một năm vừa qua của mọi người bao gồm những màu sắc nào vậy? Mọi người có thể comment chia sẻ bên dưới nhaaa!!!!
Nguồn: M4Y