Tiktok Chia Sẻ Insights Mới Về Tác Động Của Clips Tiktok Trong Hành Trình Mua Hàng

TikTok đã xuất bản một báo cáo mới cung cấp thông tin chi tiết về vai trò của nó trong hành trình mua hàng & cách các clip trên TikTok có thể thay đổi cách thương hiệu và người tiêu dùng tương tác.
Tìm hiểu kỹ về vấn đề này, TikTok đã ủy quyền cho Material thực hiện một nghiên cứu mới về người dùng TikTok và thu thập thông tin chi tiết của họ về mua sắm và quảng cáo thông qua các clip.
Một số những phát hiện chính của báo cáo:
  • 49% người dùng TikTok nói rằng ứng dụng là một nơi tốt để khám phá những điều mới mẻ
  • 44% khám phá sản phẩm từ video do thương hiệu đăng
  • 1 trong 4 người được hỏi đã gắn thẻ thương hiệu trong một bài đăng
Theo nghiên cứu của Material
Nguồn: Cộng đồng Martech – SEO – Digital Marketing