Tư Duy Thiết Kế – Design Thinking

Là một lĩnh vực đặc biệt, khai thác chuyên sâu những phương pháp tư duy & sáng tạo ứng dụng trong quá trình thiết kế.
Đây là một khái niệm đang được phát triển vô cùng mạnh mẽ trên thế giới, có khả năng thay đổi hoàn toàn về tư duy và phương pháp làm việc của những người làm việc trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo và các marketer.
Bảng chữ cái của thiết kế
 • Điểm
 • Đường nét
 • Mảng
 • Hình khối
 • Màu sắc
 • Sắc độ
 • Chất liệu
Sau đó, chúng ta sẽ học đến các “Nguyên Tắc Ngữ Pháp” thông qua việc thấu hiểu “Cấu Trúc Ngôn Từ” và thành thạo các “Nguyên Tắc Ngữ Pháp”, các nhà Thiết Kế bắt đầu sử dụng Ngôn Ngữ Hình Ảnh để chuyển tải ý tưởng / thông điệp của mình.
 • Tỉ lệ
 • Chính phụ (Phân cấp )
 • Trình thị giác
 • Chuyển động
 • Cân bằng
 • Tương phản, tương đồng
 • Thống nhất
Chốt lại học thiết kế không hẳn là học cách sử dụng phần mềm. Hi vọng lộ trình tìm hiểu cho các bạn mới như trên sẽ giúp các bạn không bị rối trong việc tìm hiểu. Cũng tùy vào mục đích mà bạn muốn nâng cao và mở rộng về design thinking nữa. Mẹo nhỏ là các bạn có thể tham khảo các gợi ý khi đặt câu hỏi ở các GR- nơi mà nhiều người giỏi, nhiều người đã trải qua thì sẽ tiết kiệm cho bạn nhiều hơn đó nhé!